Title: Návrh hlavního pohonu horizontálního vyvrtávacího stroje HCW2
Other Titles: Design of the main drive of the horizontal milling and boring machine HCW2
Authors: Karas, Jakub
Advisor: Hudec Zdeněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Klesa Pavel, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49056
Keywords: vyvrtávačka hcw2;hlavního pohonu horizontálního vyvrtávacího stroje;možnosti řazení;druhy převodovek
Keywords in different language: hcw2 boring machine;main drive of horizontal boring machine;shifting possibilities;types of gearboxes
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh hlavního pohonu horizontálního vyvrtávacího stroje HCW2 od firmy ŠKODA MACHINE TOOL. V úvodu práce je popsána firma ŠKODA MACHINE TOOL Dále práce obsahuje stanovení motoru a návrhu převodů pro dvourychlostní převodovku, stanovení optimální varianty. Pomocí programu KISSsoft bude vytvořen výpočtový model. Na závěr práce bude vytvořeny dokumentace k výpočtovému modelu.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a design of the main drive of the horizontal boring machine HCW2 from the company ŠKODA MACHINE TOOL. The introduction describes the company ŠKODA MACHINE TOOL Furthermore, the work contains the determination of the engine and the design of gears for two-speed transmission, determining the optimal variant. A calculation model will be created using the KISSsoft program. At the end of the work will be created documentation for the calculation model.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Karas komplet.pdfPlný text práce38,36 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,24 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_Karas.pdfPosudek oponenta práce137,31 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,6 kBAdobe PDFView/Open
Kompletni_kvalifikacni_prace.zipVŠKP - příloha150,24 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49056

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.