Title: Návrh rámu podvozku pro podvozek s vnitřním rámem typu jakobs
Other Titles: Design of a bogie frame for Jakobs bogie with an inner frame
Authors: Karas, Pavel
Advisor: Kraus Václav, Ing. Ph.D.
Referee: Roub Antonín, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49057
Keywords: jakobs;vnitřní rám;výpočet rámu;en 13 749
Keywords in different language: jacobs;inner frame;frame calculation;en 13 749
Abstract: Návrh rámu s vnitřním rámem typu Jakobs. Návrh rámu obsahuje pevnostní výpočet dle EN 13 749 na svislé a příčné výjimečné zatížení. Návrh konstrukce je zohledněn dle EN 12 663-1, EN 15 085-3 a DVS 1612.
Abstract in different language: Design of a bogie frame for Jakobs bogie with an inner frame. The frame design includes a strength calculation according to EN 13 749 for vertical and transverse exceptional loads case. The design is taken into account according to EN 12 663-1, EN 15 085-3 and DVS 1612.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pavel_Karas.pdfPlný text práce2,96 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,58 kBAdobe PDFView/Open
Karas _fin.pdfPosudek oponenta práce136,04 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49057

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.