Title: Posouzení konceptu dvouramenného napínáku klínového řemene
Other Titles: Evaluation of the concept of a two-arm V-belt tensioner
Authors: Kubeš, Ondřej
Advisor: Bernardin Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Šedivý Otomar, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49059
Keywords: napínání řemene;zatížení kladek;konstrukční návrh;cad model;dynamická simulace;simdrive
Keywords in different language: belt tensioning;pulley loading;structural design;cad model;dynamic simulation;simdrive
Abstract: Diplomová práce obsahuje teoretický rozbor napínacích systémů klínových řemenů. V práci byla provedena analýza současného řešení a následně byly vytvořený nové návrhy napínáku klínových řemenů. Pro nové návrhy byla provedena dynamická simulace pro zjištění zatěžovacích účinků s jejich následným porovnáním rovnoměrnosti zatížení kladek. Nejlépe hodnocené nové řešení bylo porovnáno se stávajícím řešením. Tyto výsledky byly následně vyhodnoceny v závěru diplomové práce.
Abstract in different language: The thesis contains a theoretical analysis of tensioning systems of V-belts. In the thesis, an analysis of the current solution was carried out and subsequently new designs of V-belt tensioners were created. Dynamic simulation was performed for the new designs to determine the loading effects followed by a comparison of the uniformity of the pulley loading. The best rated new design was compared with the existing design. These results were then evaluated at the end of the diploma thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KKS_DP__Kubes_Ondrej_S20N0058P.pdfPlný text práce6,06 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,3 kBAdobe PDFView/Open
220609 Kubes Ondrej Posudek oponenta diplomove prace_kks (Sedivy Otomar).pdfPosudek oponenta práce50,83 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49059

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.