Název: Arthur Schopenhauer a jeho "Metafyzika lásky"
Další názvy: Arthur Schopenhauer and his "Metaphysican of Love"
Autoři: Kotlanová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Neupauer, Eduard
Oponent: Třešňák, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4906
Klíčová slova: láska;člověk;vůle;představa;pesimismus
Klíčová slova v dalším jazyce: love;man;will;idea;pesimism
Abstrakt: Práce se zabývá filozofickým dílem A. Schopenhauera nazvaného Metafyzika lásky. Především fenoménem ?láska?, který provází člověka po celý život po dlouhá staletí. Práce je analýzou Schopenhauerova názoru na lásku z pohledu jeho filozofického zaměření. Tělesnou přitažlivost mezi lidmi a základní potřebu člověka zachovat lidský rod si lidé nazvali láskou. V práci je přiblížen lidský přístup k otázce ?lásky? a zároveň pohled filozofa, kterak on vnímá přírodně dané předpoklady, na jakých základech a jak si je lidé přizpůsobili k obrazu svému. Další část práce je porovnáním názorů s komentátory a překladateli jeho díla.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor?s work deals with the philosophy work of A. Schopenhauer named The Mataphysician of Love. First of all it deals with the phenomenon of ?Love? what channelizes humans through the whole life for long centuries. The work is the anylysis of Schopenhauer?s view on love from his philosophy orientation. The physical attraction amongst the people and the basic need to continue the human?s lineage was called ?Love? by the people. In this work there is explained the human?s approach of the question about ?Love? and also the view of the philosopher who feels the natural assuptions and on what sort of basics and how the people conform them to their own picture. The another part of the work is the confrontation of the publicist opinion and the opinion of interpreters this philosophy work.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BCM.pdfPlný text práce688,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kotlanova Michaela3_Neupauer Eduard.docPosudek vedoucího práce59 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kotlanova Michaela3 - Tresnak Zdenek.docPosudek oponenta práce60,5 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Kotlanova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce267,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4906

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.