Title: Konstrukční návrh stroje pro zkoušky hlubokého tažení
Other Titles: Machine for deep drawing test
Authors: Maruštík, Daniel
Advisor: Kubec Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Urbánek Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49060
Keywords: hluboké tažení;hydraulický lis;tažník;tažnice;přidržovač;plech;zkoušky hlubokotažnosti;křivka mezní tvařitelnosti;diagram mezní tvařitelnosti
Keywords in different language: deep drawing;hydraulic press;punch;drawing die;blank holder;sheet metal;deep drawing tests;forming limit curve;forming limit diagram
Abstract: Cílem diplomové práce je navrhnout stroj pro hluboké tažení a provádění zkoušek hlubokotažnosti plechů. Dvojčinný lis s přidržovačem je konstruován na maximální sílu 1,5 MN (z toho 0,7 MN připadá na přidržovač). Lis má umožnit přestrojení na hydraulickou zkoušku, jejíž návrh je taktéž součástí této práce. Dalším cílem je návrh siloměru a jeho uložení pro měření síly na tažném nástroji. Výsledný konstrukční návrh je v závěru podroben MKP analýze pro kontrolu napěťově-deformačních stavů.
Abstract in different language: The aim of the diploma thesis is to design a machine for deep drawing and testing of sheet metals. A double-acting hydraulic press with a blank holder is designed for a maximum force of 1,5 MN (of which 0,7 MN falls on the holder). The press should enable conversion to hydraulic (bulge) test. A design of the bulge test is also included. Another goal is to design a force transducer and its mounting for measuring output force. The final design is subjected to FEM analysis to check its stress-strain behavior.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Marustik_DP.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,07 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_kks_marustik.pdfPosudek oponenta práce144,26 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49060

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.