Title: Návrh vyrážeče do smýkadla pro kovací lis
Authors: Sedlák, Zbyněk
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Toman Petr, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49063
Keywords: kovací lis;vyrážeč;smýkadlo lisu;hydraulický obvod;zápustka;inovace;analýza mkp;optimalizace.
Keywords in different language: forging press;ejector;press slide;hydraulic circuit;press die;innovation;fem analysis;optimization.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh hydraulického horního vyrážeče implementovaného do smýkadla lisu SKL 2500 firmy Šmeral Brno a.s. Práce obsahuje rešerši na téma kovací technologie, variantní návrhy hydraulických vyrážečů s výběrem suboptimální varianty, která je detailně rozpracována a na jejím základě i následně optimalizována. Součástí práce je i návrh hydraulické soustavy. Na závěr je provedeno zhodnocení konstrukčního návrhu na základě analýzy MKP a z hlediska technicko - ekonomického. Optimalizovaná varianta vede k úspoře výrobních nákladů (energií) během provozu a ke zvýšení tuhosti stroje, tedy i jeho přesnosti.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on the design of a hydraulic upper ejector implemented in the press slide of the Šmeral Brno a.s. company press SKL 2500. The work contains a research on the topic of forging technology, variant designs of hydraulic ejectors with a selection of suboptimal variants, which is developed in detail and based on it and subsequently optimized. Part of the work is the design of the hydraulic system. The design is evaluated with FEM analysis and from a technical and economic point of view. The optimized variant leads to energy savings (production costs), increased machine rigidity and therefore its accuracy.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Sedlak_S19N0071K.pdfPlný text práce13,19 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,54 kBAdobe PDFView/Open
Posudek oponenta diplomove prace_kks-Sedlak.pdfPosudek oponenta práce128,05 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49063

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.