Title: Návrh zkušebního zařízení pro testování komponent napojených na chladící okruh motoru vozidla.
Other Titles: Design of test equipment for testing components connected to the cooling circuit of the vehicle engine.
Authors: Studený, Michal
Advisor: Vaněk Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Franta Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49066
Keywords: testování v automobilovém průmyslu;testovací zařízení;čerpadlo;řízení tlaku;měření průtoku;tlaková nádoba;cad pevnostní analýza (fem);hydraulický okruh;mechanika tekutin;izolace potrubí
Keywords in different language: automotive testing;test equipment;pump;pressure control;flow measurement;pressure vessel;cad strength analysis (fem);hydraulic circuit;fluid mechanics;pipe insulation
Abstract: Diplomová práce obsahuje návrh zařízení na testování automobilových komponent. Zaměřuje se na řešení důležitých prvků zařízení a výběru jejich vhodných variant. Proveden je také návrh a výpočet tlakové nádoby, který je následně ověřen pevnostní analýzou v CAD.
Abstract in different language: The diploma thesis contains a design of a device for testing automotive components. It focuses on the solution of important elements of the equipment and the selection of their suitable variants. The design and calculation of the pressure vessel is also performed, which is then verified by strength analysis in CAD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Michal_Studeny.pdfPlný text práce8,89 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,22 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_oponenta_diplomove_prace_kks.pdfPosudek oponenta práce306,86 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,46 kBAdobe PDFView/Open
DP_Michal_Studeny.rarVŠKP - příloha36,38 MBRARView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.