Název: Politické myšlení Platóna a Sokrata
Další názvy: Political thinking of Platon and Socrates
Autoři: Bromová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Boháček, Kryštof
Oponent: Špelda, Daniel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4907
Klíčová slova: Athény;Obrana Sókratova;Ústava;Platónův politický program;Popperovo přirovnání k totalitarismu;aristokracie;demokracie
Klíčová slova v dalším jazyce: Athens;Defense of Socrates;Republica;political program of Platon;Poppre´s comparison to totalitarianism;aristocracy;democracy
Abstrakt: Tato práce pojednává o politickém myšlenky Platóna a Sókrata. Nejprve představuje dobový kontext a život obou filozofů. Práce se zabývá legitimitou procesu a odsouzení Sókrata a ukazuje hlavní politické myšlenky v dialogu Republica. Dále se zabývá faktory, které měly vliv na formování těchto politických názorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals about political thoughts of Platon and Socrates. First we can find there contemporary context and lifetime of both philosophers. Thesis deals legitimacy of process and conviction Socrates and shows main political thoughts in dialogue Republica. Also examines the factors which had influence on formation these political opinions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Politicke mysleni Platona a Sokrata 2.pdfPlný text práce945,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Bromova Katerina2_Bohacek Krystof.rtfPosudek vedoucího práce1,48 MBRTFZobrazit/otevřít
Bromova Katerina2_Spelda Daniel.rtfPosudek oponenta práce1,47 MBRTFZobrazit/otevřít
Bromova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce301,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4907

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.