Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBrada Přemysl, Doc. Ing. MSc., Ph.D.
dc.contributor.authorHotovec, Milan
dc.contributor.refereeDaněk Jakub, Ing.
dc.date.accepted2022-6-20
dc.date.accessioned2022-07-18T22:33:52Z-
dc.date.available2021-9-10
dc.date.available2022-07-18T22:33:52Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-5-19
dc.identifier89630
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49089-
dc.description.abstractCílem diplomové práce je seznámit se s komponentově orientovaným vývojem softwaru, následně se způsoby reprezentace a analýzy grafových dat. V rámci práce byl navrhnut a popsán obecný úložný formát pro uložení grafu závislostí. Byla vydefinována množina problémů, které vyžadují dodatečnou analýzu grafu závislostí. Došlo k vytvoření dvou nástrojů, vytvářejících graf závislostí ze specifických repozitářů. Nástroje jsou pro repozitář Nuget, pro platformu .NET a pro repozitář PyPI, pro jazyk Python. V neposlední řadě byly také navrhnuty a vytvořeny specializované analyzátory, které dokáží provádět analýzu nad získanými daty. Nástroje byly vytvořeny s důrazem na co největší obecné použití a snadnou rozšířitelnost. Nástroje dokáží poskytnout potřebná data pro analýzu a výstupy analýz jsou přínosné při zkvalitňování softwaru.cs
dc.format86 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectanalýza závislostícs
dc.subjectgraf závislostícs
dc.subjectsoftwarové artefaktycs
dc.subjectnugetcs
dc.subjectpypics
dc.subjectjsoncs
dc.titleAnalýza závislostí softwarových artefaktůcs
dc.title.alternativeDependency Analysis of Software Artefactsen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInženýrská informatika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe aim of this thesis is to familiarize with the component oriented software development, furthermore with possibilities of graph data representation and analysis. Within the thesis, a general storage format for storing the dependency graph was proposed. A set of the problems that requires additional dependency graph analysis, was also defined within this thesis. Two dependency graph creation tools were implemented, each tool specializes on one repository type and its result is the dependency graph for the given artefacts in the given technology. One tool is for Nuget, the .NET platform package repository and the second is for PyPI, Python package registry. Also, specialized analyzers were designed and implemented, performing specific analysis on the given dependency data. The tools were designed with emphasis on general use and easy extensibility. The tools can provide the necessary data for analysis and the results of the analyzers are beneficial in improving the quality of the software.en
dc.subject.translateddependency analysisen
dc.subject.translateddependency graphen
dc.subject.translatedsoftware artefactsen
dc.subject.translatednugeten
dc.subject.translatedpypien
dc.subject.translatedjsonen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A20N0081P_Hotovec.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
A20N0081Phodnoceni-ved.pdfPosudek vedoucího práce60 kBAdobe PDFView/Open
A20N0081Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce801,72 kBAdobe PDFView/Open
A20N0081Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce584,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.