Název: Čeští emigranti v Austrálii: Australané nebo Češi? Proměna národnostní identity emigrantů
Další názvy: Czech emigrants in Australia: Australians or Czechs? The transformation of the national identity of emigrants
Autoři: Bechnerová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Kobes, Tomáš
Oponent: Pařízková, Alena
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4909
Klíčová slova: migrace;asimilace;identita;národnostní identita;diskurs
Klíčová slova v dalším jazyce: migration;assimilation;identity;national identity;discourse
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo ukázat za pomoci některých premis kritické diskurzivní analýzy, zda a jak dochází k proměně národnostní identity u českých emigrantů žijících v Austrálii. Zaměřila jsem se za zmapování faktorů, které vedou k proměně jejich identity a samotné asimilaci jedinců do nové společnosti, nebo ji naopak brání.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master thesis was presenting with help of some premises of critical discourse analysis if and how is national identity changing among Czech emigrants living in Australia. I also tried to map those factors that lead to transformation of identity and assimilation of individuals to a new society or those that prevent it.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Bechnerova_2012.pdfPlný text práce591,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vpdp12_Bechnerova.docPosudek vedoucího práce32 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Bechnerova_OP.pdfPosudek oponenta práce104,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
bechnerova.PDFPrůběh obhajoby práce125,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4909

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.