Title: Manuální pákový kávovar
Other Titles: Manual espresso machine
Authors: Kučera, Šimon
Advisor: Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Soutner Štěpán, Mgr. art.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49108
Keywords: kávovar;espresso
Keywords in different language: espresso machine;espresso
Abstract: Cílem bakalářské práce bylo vytvořit design manuálního pákového kávovaru se zaměřením na jeho estetickou hodnotu tak, aby byl protipólem modelům nabízeným na současném trhu. Kávovar by mělo být možné použít i bez zapojení do sítě či jiného zdroje elektřiny. Design neobsahuje vlastní zásobník na vodu ani její ohřev a veškeré procesy přípravy kávy probíhají čistě manuálně. Snahou bylo navrhnout čistý až téměř technický vizuál, který by mělo být možné umístit do interiéru, aniž by působil nevhodně. Vše, co není pro funkci důležité, je z kávovaru odstraněno, aby bylo již na první pohled zřejmé, jak ho používat. Návrh je prezentován modelem v měřítku 1:1 s funkčními mechanickými částmi. Rám nesoucí kávovar je z ohýbaného plechu o tloušťce 3 mm, zbytek modelu je poté tištený na 3D tiskárně.
Abstract in different language: Goal of this bachelor thesis is to create aesthetic focused design of manual lever espresso machine that would be counterpart to current market. It should be able to be used without need of electricity. The design does not contain its own water tank or heat source and whole process of coffee making is manual only. I aimed for clean and almost technical visual that would fit into interior without it looking out of place. Everything that does not serve the function was removed to achieve more intuitive design. This is represented by 1:1 scaled model with functional mechanical parts. Besides bearing frame bent out of 3mm sheet of metal is whole model printed on the 3D printer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_-_Simon_Kucera.pdfPlný text práce33,77 MBAdobe PDFView/Open
Kucera_v.docxPosudek vedoucího práce39,56 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kucera_o.docxPosudek oponenta práce30,6 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kucera.pdfPrůběh obhajoby práce239,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.