Title: Životní styl bio, koncepce zdraví a konzumerismus
Other Titles: Organic Lifestyle, the Conception of Health and Consumerism
Authors: Králíková, Pavla
Advisor: Hrešanová, Ema
Referee: Holubec, Stanislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4913
Keywords: životní styl;bio;konzumerismus;koncepce zdraví
Keywords in different language: bio
Abstract: Anotace Záměrem diplomové práce bylo zachytit významy, jaké přikládají bio životnímu stylu jeho konzumenti a jaké tito bio konzumenti mají motivy k nákupu biopotravin. V druhé řadě bylo snahou zjistit, jaké koncepce zdraví se objevují u lidí, kteří žijí životním stylem bio. Cíl práce je exploračního charakteru. V širším pojetí je účelem práce pojednání o současné konzumní společnosti a jejím charakteru skrze jeden konkrétní a specifický úsek, jeden z mnoha životních stylů, bio styl. Při provádění výzkumu jsem se řídila principy zakotvené teorie Strausse a Corbin (1999). Inspirovala jsem se jejich radami a pokyny začínajícím badatelům. Především jsem uplatnila doporučení provádět kroky sběru dat a analýzy neodděleně. A osvojila jsem si principy kódování. Data jsem získala pomocí hloubkových rozhovorů. Participanti jsou spotřebitelé bio výrobků, lidé žijící bio stylem a také producentka bio zboží. K získání participantů byla využita metoda snowball. Jako pomocný software jsem využila Express Scribe pro přepis rozhovorů do elektronické podoby a Atlas.ti pro analýzu dat. Strauss, Anselm, Juliet Corbin. 1999. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert a Sdružení Podané ruce.
Abstract in different language: This thesis is concerned with the topic of organic lifestyle. Its aim is, through the statements of seven organic consumers (and one businesswoman with organic products firm), to show which meanings are connected with organic products and organic lifestyle. My other aim was also to show the ways how participants conceptualized the category of health. I chose a qualitative approach of research. I used semi-structured interviews. At first I presented definitions of organic lifestyle, then categories of motives to buy organic products and finally the conceptualizations of health.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kralikova_DP.pdfPlný text práce215,65 kBAdobe PDFView/Open
KRALIKOVA posudek_vedouci.docxPosudek vedoucího práce28,75 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Kralikova2 posudek_oponenta.docPosudek oponenta práce40,5 kBMicrosoft WordView/Open
kralikova.PDFPrůběh obhajoby práce226,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4913

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.