Title: Autorská ilustrovaná non-fiction kniha (didaktická)
Other Titles: Illustrated non-fiction Author book (didactic)
Authors: Gottwaldová, Kateřina
Advisor: Fučíková Renáta, akademický malíř
Referee: Šavlíková Lucie, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49134
Keywords: půda;zemědělství;ilustrace;životní prostředí;autorská kniha;kniha pro děti;příroda;živá půda;pěstování;ekologie;permakultura;rostliny;zahrada;kořeny
Keywords in different language: soil;agriculture;illustration;author's book;children's book;nature;living soil;ecology;permaculture;plants;garden;roots
Abstract: Výstupem mé diplomové práce je autorská ilustrovaná kniha, která přibližuje čtenáři život v půdě a procesy v ní probíhající. Cílem knihy je obnovit úctu a dobrý vztah k půdě a k celé přírodě. Fascinující ilustrace plné drobných detailů působí velmi organicky díky použitým přírodním materiálům a barvám, a mají ve čtenáři vzbudit chuť ponořit se do tajemství světů pod našima nohama, ze kterých pochází naše obživa, a na kterém závisí téměř všechny ekosystémy na Zemi.
Abstract in different language: The output of my diploma work is author's illustrated book. It shows a life in the soil and it's processes. The work is supposed to restor honor and strong good relationship between the human and the soil and the whole nature. Fascinating illustration with many details are very organic thanks to natural materials and colours. It is supposed to lead the reader to have the urge to dive into secrets of the world under our feet. Because our livelihood origins from it and it affects almost every ecosystem on Earth.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pruvodni zprava-Gottwaldova.pdfPlný text práce13,54 MBAdobe PDFView/Open
Gotwaldova.pdfPosudek vedoucího práce559,07 kBAdobe PDFView/Open
Gotwaldova_0.pdfPosudek oponenta práce496,94 kBAdobe PDFView/Open
Gottwaldova.pdfPrůběh obhajoby práce202,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.