Title: VIZUÁLNÍ IDENTITA EXISTUJÍCÍHO SUBJEKTU NEBO NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Other Titles: Visual identity of an existing entity or non-profit organization.
Authors: Holub, Tomáš
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Černohous Roman, MgA.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49137
Keywords: vizuální identita;grafický design;logo;brand
Keywords in different language: visual identity;graphic design;logo;brand
Abstract: Diplomová práce se zabývá vytvořením vizuální identity domu kultury Slavia. Vytvořená značka slouží prezencaci objektu jako kulturního centra a také všem jeho součástem. Restauraci, hudebnímu klubu a velkému sálu.
Abstract in different language: This diploma thesis creates a visual identity of the Slavia Culture center in the city of Ceske Budejovice. This brand as a whole is meant to present Slavia as an institution. And also creates sub-brands for all of its parts. A restaurant, a music bar and a large hall for various events.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teoreticka cast.pdfPlný text práce43,07 MBAdobe PDFView/Open
Holub.pdfPosudek oponenta práce499,24 kBAdobe PDFView/Open
Holub_0.pdfPosudek vedoucího práce113,4 kBAdobe PDFView/Open
Holub_1.pdfPrůběh obhajoby práce238,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49137

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.