Title: Problematika vstřikolisových forem v rámci plánování výroby
Other Titles: Injection molds production planning
Authors: Košař, Ondřej
Advisor: Basl Josef, Prof. Ing. CSc.
Referee: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49150
Keywords: plánování výroby;mrp;vstřikolisové formy;aps;svázaná výroba;bom;kmenová data;routing
Keywords in different language: production planning;mrp;backinjection molds;aps;branched production;bom;master data;routing
Abstract: Práce se zabývá plánováním výroby, historickým vývojem nástrojů pomáhající v tomto procesu a omezením z jejich strany v případě svázané výroby. Popisem svázané výroby a složitosti výpočtu výrobního plánu při použití variant vstřikolisových forem ve výrobě plastových výlisků a následným návrhem výpočetního řešení.
Abstract in different language: This diploma thesis describes production, historical evolution of tools used within this process and it's constraint in case of branched production, such as planning with Backinjection molds. Thesis also describes complexity of this planning and proposes a an algorithm to improve this type of planning.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_KOSARO_FINAL.pdfPlný text práce5,64 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,67 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,44 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49150

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.