Title: Udržitelná výroba a ekologická odpovědnost firem
Other Titles: Sustainable production and environmental responsibility of companies
Authors: Blacký, Tomáš
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Edl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49152
Keywords: udržitelná výroba;společenská odpovědnost firem;ukazatele udržitelnosti;nástroje ochrany životního prostředí;hodnocení životního cyklu;best practice.
Keywords in different language: sustainable production;corporate social responsibility;sustainability indicators;environmental protection instruments;life cycle assessment;best practice.
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématy udržitelné výroby a společenské odpovědnosti firem. Mapuje zcela nové téma a přibližuje tak zejména firmám, ale i široké veřejnosti, současnou situaci. Definuje základní pojmy a ukazatele udržitelnosti a nástroje ochrany životního prostředí, mezi které patří zejména nařízení a plány Evropské unie. Popisuje aktuální situaci v České republice a porovnává ji se zahraničím. Na základě Best Practice a vlastních zpracovaných studií navrhuje firmám doporučení, kterými by se měly řídit, aby byly i nadále konkurence schopné a hodnotí hlavní předpokládané trendy ve světě a v České republice.
Abstract in different language: The thesis focuses on the topics of sustainable production and corporate social responsibility. It maps a completely new topic and describes the current situation, especially for companies, but also for the general public. It defines the basic terms and indicators of sustainability and the instruments of environmental protection, which include in particular the regulations and plans of the European Union. It describes the current situation in the Czech Republic and compares it with the situation abroad. Based on Best Practice and own studies, it suggests recommendations for companies to follow in order to remain competitive and assesses the main expected trends in the world and in the Czech Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Blacky.pdfPlný text práce4,5 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,11 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce47,79 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.