Title: Ergonomie svařovacích stolů pro svařování mřížových roštů
Other Titles: Ergonomics of welding tables for welding gratings
Authors: Jindra, Vojtěch
Advisor: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Referee: Sedlák Radek, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49156
Keywords: stůl;ergonomie;polohovatelný stůl;odsávání;svařovací přípravky;pracovní poloha
Keywords in different language: table;ergonomics;height adjustable table;gas extraction;welding jigs;work position
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá návrhem ergonomického svařovacího pracoviště a výškově polohovatelného stolu. Hlavním cílem byla analýza stávajícího stavu svařovacího pracoviště ve firmě MEA a návrh nového typu svařovacího stolu, který by byl polohovatelný a levný na výrobu. Dále se navrhla možná zlepšení svařovacích přípravků a byl navržen nejlepší způsob odsávání plynů, které vznikají při svařování.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on proposal of ergonomical welding workplace and height adjustable welding table. Main goal was to analyze current state of the welding workplace in company MEA and design of a new type of welding table, that could be height adjustable and cheap to produce. Also, there are suggested possible improvements of welding jigs and furthermore there is suggested a better solution for extraction of gases produced during welding process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vojtech_Jindra.pdfPlný text práce5,3 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,36 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,24 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49156

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.