Title: Porovnání modelu v Tecnomatix Process Simulate s reálným\nl{} robotizovaným pracovištěm
Other Titles: Comparison of model in Tecnomatix Process Simulate with a real robotic workplace
Authors: Pittrová, Kateřina
Advisor: Broum Tomáš, Ing. Ph.D.
Referee: Bureš Marek, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49159
Keywords: tecnomatix process simulate;kolaborativní robot;refa;automatizace;robotizace;simulace
Keywords in different language: tecnomatix process simulate;collaborative robot;refa;automation;robotics;simulation
Abstract: Diplomová práce zpracovává téma Porovnání modelu v Tecnomatix Process Simulate s reálným robotizovaným pracovištěm. V teoretické části práce charakterizuje automatizaci, robotizaci a popisuje SW nástroj Tecnomatix Process Simulate. Praktická část využívá laboratoř Průmyslu 4.0, konkrétně její pracoviště s kolaborativním robotem. Toto pracoviště je využito v rámci experimentu, kdy je porovnán simulační model s reálným prostředím. Výsledky experimentu jsou následně zpracovány a vyhodnoceny.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the topic Comparison of the model in Tecnomatix Process Simulate with a real robotic workplace. The theoretical part of the work characterizes automation, robotics and describes the SW tool Tecnomatix Process Simulate. The practical part uses the laboratory of Industry 4.0, specifically its workplace with a collaborative robot. This workplace is used in an experiment where a simulation model is compared with a real environment. The results of the experiment are then processed and evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Pittrova.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce52,67 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,01 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,91 kBAdobe PDFView/Open
Prilohy__DP_Pittrova.zipVŠKP - příloha184,11 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49159

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.