Title: Klasifikace činností z video nahrávek
Other Titles: Action Classification from Video Sequence
Authors: Klečka, Adam
Advisor: Gruber Ivan, Ing. Ph.D.
Referee: Hlaváč Miroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49161
Keywords: strojové vidění;rozpoznávání činností;i3d;resnet;i3d resnet50;segmentace;optický tok
Keywords in different language: computer vision;action recognition;i3d;resnet;i3d resnet50;segmentation;optical flow
Abstract: Diplomová práce se zabývá úlohou rozpoznávání činností z videonahrávek. Pro řešení této úlohy byla zvolena metoda I3D, která transformuje konvoluční neuronovou síť tak, aby mohla pracovat s časo-prostorovými informacemi uloženými ve videích. Jako backbone pro I3D byl zvolen model ResNet50. V práci budou prováděny experimenty s datasetem HAA500, na který budou aplikovány metodiky předzpracování videa pomocí segmentace a optického toku. Modely natrénované na odlišných datech se v závěru práce budou mezi sebou porovnávat.
Abstract in different language: This work deals with the task of action recognition from video recordings. The I3D method was chosen to solve this task. This metod inflates convolutional neural networks so that they can work with spatio-temporal information stored in videos. The ResNet50 model was chosen as the backbone for I3D. Experiments in this work will be conducted with the HAA500 dataset. On this dataset will be applied video preprocessing methodologies using segmentation and optical flow. The models trained on different data will be compared with each other at the end of the research work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Action_recognition_Klecka_dp.pdfPlný text práce5,44 MBAdobe PDFView/Open
Klecka_V.pdfPosudek vedoucího práce386,35 kBAdobe PDFView/Open
Klecka_O.pdfPosudek oponenta práce462,38 kBAdobe PDFView/Open
Klecka_P.pdfPrůběh obhajoby práce219,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49161

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.