Title: Hodnocení creepového poškození ve svarových spojích
Other Titles: Evaluation of creep in welded joints
Authors: Hubený, Lukáš
Advisor: Beneš Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Veselá Jana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49168
Keywords: tepelné elektrárny;creep;poškození;metalografie;zkoušky materiálu
Keywords in different language: thermal power plants;creep;damage;metallography;material testing
Abstract: Diplomová práce se zabývá poškozením potrubí v tepelných elektrárnách a hodnocením jejich zbytkové životnosti. Zaměřuje se na nedestruktivní metody hodnocení poškození. Úkolem je v práci potvrdit nebo vyvrátit přítomnost creepového poškození a zhodnotit další poškození.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with damage of pipes in thermal power plants and evaluation of their residual life. It focuses on non-destructive damage assessment methods. The task is to confirm or refute the presence of creep damage and evaluate further damage.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace-Hubeny_Lukas.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,38 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,94 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.