Title: Post-processing 3D tištěných dílů
Other Titles: Post-processing of 3D printed parts
Authors: Mocek, Jakub
Advisor: Bricín David, Ing. Ph.D.
Referee: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49170
Keywords: jaderné strojírenství;post-processing;3d tisk;kovy;plasty;aisi 316l;asa;tepelné zpracování
Keywords in different language: nuclear engineering;post-processing;3d printing;metals;plastics;aisi 316l;asa;heat treatment
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na metody post-processingu pro 3D výtisky z kovových materiálů a plastů. Cílem této práce byl také návrh a výroba zkušebních vzorků z těchto materiálů. Na zkušební vzorky byly dále aplikovány navržené metody post-processingu a byly ověřeny požadované vlastnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on post-processing methods for 3D prints from metallic materials and plastics. The aim of this work was also the design and production of test samples from these materials. Furthermore, the proposed post-processing methods were applied to the test samples and the required properties were verified.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jakub Mocek.pdfPlný text práce5,41 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,89 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce56,45 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49170

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.