Title: Mikrostruktura a lokální mechanické vlastnosti zirkoniových slitin po vysokoteplotní oxidaci
Other Titles: Microstructure and local mechanical properties of zirconium alloys after high temperature oxidation
Authors: Fialová, Julia
Advisor: Bláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing. IWE
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49173
Keywords: zry-4w;vysokoteplotní oxidace;slitiny zr;prior -zr;mikrostruktura
Keywords in different language: zry-4w;high temperature oxidation;zr alloys;prior -zr;microstructure
Abstract: Diplomová práce obsahuje hodnocení mikrostruktury, lokálních mechanických vlastností a chemického složení uvnitř stěny palivových trubek ze slitin Zry-4W a M2 po vysokoteplotní oxidaci. Vzorky byly podrobeny vysokoteplotní oxidaci v páře a zchlazeny ve směsi vody a ledu. Pomocí SM, SEM a nanoindentoru byla podrobně popsána mikrostruktura, vyhodnocené rozměry jednotlivých fází, stanovené hodnoty nanotvrdosti a modulu pružnosti fáze prior -Zr a vyhodnocené chemické složení uvnitř stěny palivové trubky u každého vzorku.
Abstract in different language: This diploma thesis is concerned with the microstructure evolution, local mechanical properties and chemical composition assessment during high-temperature oxidation inside the cladding wall fabricated of Zry-4W and M2 alloys. The microstructure description and evaluation of dimensions of individual phases has been provided using LM. Values of nanohardness and modulus of elasticity of the prior -Zr phase has been measured using Nanoindentor. Chemical composition inside the fuel pipe wall has been assessed using EDS analyzer of SEM.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Fialova_DP.pdfPlný text práce7,9 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce53,71 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce50,84 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49173

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.