Title: Metoda Hot stamping a možnosti jejího dalšího vývoje
Other Titles: Hot stamping method and possibilities of its further development
Authors: Weinar, Michal
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Benešová Soňa, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49174
Keywords: tažení plechů;svařované plechové polotovary;heterogenní struktury ocelí;hot stamping;numerické simulace;vývoj tepelného zpracování
Keywords in different language: sheet metal deep drawing;tailor welded blanks;heterogeneous structural steel;hot stamping;numerical simulations;heat treatment method development
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem technologie tepelného zpracování plechových dílů se zaměřením na automobilový průmysl. Cílem práce je návrh technologie zpracování plechů z vysokopevnostních ocelí pro dosažení heterogenní struktury materiálu v závislosti na konkrétním místě. Smyslem zpracování je použití navržené tažné sestavy s jednou chlazenou a druhou ohřívanou polovinou.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the development of the heat treatment technology of sheet metal parts with a focus on the automotive industry. The aim of the thesis is the design of a technology for the processing of high-strength steel sheets to achieve a heterogeneous material structure depending on the specific location. The purpose of the processing is to use the designed deep drawing assembly with one cooled and one heated half.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Weinar_DP.pdfPlný text práce4,49 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce55,26 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,75 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49174

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.