Title: Statická pevnost lopatky osového ventilátoru pro ztížené provozní podmínky
Authors: Horák, Lukáš
Advisor: Krystek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49176
Keywords: kompozitní materiály;geopolymer;grenamat;uhlíková výztuž;lopatka ventilátoru;sendvičová lopatka;statická pevnost;numerická simulace;experiment
Keywords in different language: composite materials;geopolymer;grenamat;carbon reinforcement;fan blade;sandwich fan blade;static strength;numerical simulation;experiment
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá vyšetřením statické pevnosti kompozitové lopatky axiálního ventilátoru za ztížených provozních podmínek. První nu- merické simulace byly laděny na modelu kořenu lopatky a poté na samotné lopatce, oba modely byly v práci detailně popsány. Dále bylo v experimen- tální části práce provedeno množství experimentálních zkoušek pro přesnější naladění numerického modelu. Jmenovitě modální analýza, statická ohybová zkouška, statická tahová zkouška a jiné pomocné experimenty.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with examination of the static strength of the composite blade of an axial fan under difficult operating conditions. The first numerical simulations were tuned on the blade root model and then on the blade itself, both models were described in detail in the work. Further- more, a number of experimental tests were performed in the experimental part of the work for a more precise tuning of the numerical model. Namely modal analysis, static bending test, static tensile test and other auxiliary experiments.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomka_zprava_horakl.pdfPlný text práce19,44 MBAdobe PDFView/Open
Horak_oponent.pdfPosudek oponenta práce431 kBAdobe PDFView/Open
Horak_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce281,97 kBAdobe PDFView/Open
Horak_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce262,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49176

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.