Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWipplingerová, Miloslava
dc.contributor.authorVopatová, Veronika
dc.contributor.refereeSvoboda, Karel
dc.date.accepted2012-06-04
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:46Z
dc.date.available2010-01-14cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:46Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-30
dc.identifier39428
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4917
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá žalobou a žalobním právem v civilním procesu a hlavními možnostmi ochrany porušených a ohrožených práv soudem. Ochrana a náprava je umožněna prostřednictvím použití žaloby, která v sobě zahrnuje nárok osoby na nápravu takto porušených či ohrožených práv. Diplomová práce je rozdělená do čtyř kapitol, které se postupně rozvíjejí do jednotlivých podkapitol. První kapitolou je Historický exkurz, druhou Žalobní právo, třetí Žaloba a poslední, tedy čtvrtou je Dispozice žalobce s žalobou.cs
dc.format71 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectžalobacs
dc.subjectžalobní právocs
dc.subjectdispozice žalobce s žaloboucs
dc.subjectnáležitostics
dc.subjectdruhy podánícs
dc.subjectvady žalobycs
dc.subjectcivilní procescs
dc.titleŽaloba a žalobní právocs
dc.title.alternativeAction and Right of actionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis dissertation deals with the prosecution and the prosecution law in the public trial and the main possibilities of the protection broken and endangered rights by the courts. The protection and the correction are possible through the use of the prosecution which contains the individuals claim for the rectification of those endangered and broken rights. This piece of work is divided into four mains chapters which gradually expand into more detail. The first chapter describes the historical view of law, the second chapter deals with the prosecution law, the third chapter deals with the trials, and last chapter addresses the disposition of the prosecutor with the prosecution.en
dc.subject.translatedactionen
dc.subject.translatedright of actionen
dc.subject.translateddisposition of plaintiff to actionen
dc.subject.translatedparticularsen
dc.subject.translatedkindsen
dc.subject.translateddefects actionen
dc.subject.translatedcivil processen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce389,1 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vopatova.pdfPosudek vedoucího práce766,15 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vopatova.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vopatova.pdfPrůběh obhajoby práce400,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4917

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.