Title: Indirektivní techniky v terapii bolestivých stavů
Other Titles: Indirect Techniques In The Treatment Of Pain
Authors: Langová, Natálie
Advisor: Rybová Štěpánka, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49185
Keywords: dysfunkce svalu;léčba bolesti;strain-counterstrain;reflexní změny;postizometrická relaxace
Keywords in different language: muscle dysfunction;pain treatment;strain-counterstrain;reflex changes;post-isometric relaxation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá účinností léčby bolesti pomocí technik Strain-Counterstrain a postizometrické relaxace v oblasti krční páteře. Obě techniky byly použi-ty na reflexní změny v oblasti musculus trapezius ve dvou sériích, mezi kterými byla sedmidenní pauza. Hodnocení vlivu těchto technik bylo podloženo pomocí vizuální analogové škály (VAS), Pressure Pain Treshold (PPT) a rozsahu pohybu (ROM) lateroflexe krční páteře. Oba přístupy prokázaly analgetický účinek, přičemž technika Strain-Counterstrain byla úspěšnější v aspektech VAS a PPT, větší ROM byl zaznamenám díky technice postizometrické relaxace.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the effectiveness of pain using the Strain-Counterstrain technique and the post-isometric relaxation technique in the cervical spine area. Both techniques were used on reflex changes and pain in the trapezius muscle area in two series, in between two groups, which was a seven-day break. The evaluation of the effect of these techniques was based on Visual Analog Scale (VAS), Pressure Pain Treshold (PPT), and Range of Movement (ROM) lateral flexion of the cervical spine. Both approaches have shown an analgesic effect, with Strain-Counterstrain being successful in aspects of VAS and PPT, greater ROM was recorded due to post-isometric contraction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langova_Natalie_FYT_BP.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
1_BP_VEDOUCI_POSUDEK Langova.pdfPosudek vedoucího práce322,84 kBAdobe PDFView/Open
2_BP_OPONENT_POSUDEK_Langova.pdfPosudek oponenta práce315,81 kBAdobe PDFView/Open
Langova.pdfPrůběh obhajoby práce359,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49185

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.