Title: Připojení zvukového generátoru AY-3-891x nebo YMF262 (OPL3) k mikrokontroléru
Other Titles: Connecting sound generator chip AY-3-891x or YMF262 (OPL3) to microcontroller
Authors: Sviták, Václav
Advisor: Weissar Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Fiřt Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49195
Keywords: yamaha opl;ay-3-8910;ay-3-8912;programovatelné zvukové generátory;fm syntéza;přehrávání souboru ym
Keywords in different language: yamaha opl;ay-3-8910;ay-3-8912;programmable sound generators;fm synthesis;ym file playback
Abstract: V práci je řešena problematika zvukových generátorů, které se používaly v 8bitových a 16bitových počítačích a jejich řízení moderním mikroprocesorem. Cílem bylo navrhnout vhodné HW a SW řešení pro připojení libovolného programovatelného zvukového generátoru z řady AY-3-891x nebo YAMAHA OPLx. Dalším úkolem bylo přehrávat zvukové soubory na některém z výše uvedených generátorů. Jelikož většina materiálů a dokumentace je v angličtině, tak hlavní motivace k vytvoření této práce je připravit manuál v češtině, kde budou uvedené vlastnosti obvodů, princip jejich funkce a popis řízení. V práci jsou podrobně vysvětleny registry a bloky, které se podílí na generování zvuku. Dále jsou popsány zvukové formáty k oběma generátorům. Praktická realizace proběhla na generátoru AY-3-8912, který byl ovládán mikrokontrolérem STM32F411RE. Pro přehrávání hudby byl zvolen formát YM a pro připojení k reproduktoru byl navržen předzesilovač. Výsledkem práce je program, který umožňuje řídit jednotlivé části AY-3-8912 a přehrávat hudbu.
Abstract in different language: The paper deals with the problem of sound generators used in 8-bit and 16-bit computers and their control by a modern microprocessor. The aim was to design a suitable HW and SW solution to connect any programmable sound generator from the AY-3-891x or YAMAHA OPLx series. The next task was to play the sound files on any of the above generators. Since most of the material and documentation is in English, the main motivation for this work is to create a manual in Czech that lists the features of the circuits, the principle of their operation and a description of the control. The registers and blocks involved in sound generation are explained in detail in this thesis. Furthermore, the sound formats to both sound generators are described. The practical implementation was carried out on the AY-3-8912 sound generator, which was controlled by the STM32F411RE microcontroller. The YM format was chosen for music playback and a preamplifier was designed for connection to the speaker. The result of the work is a program that allows to control the different parts of the AY-3-8912 and play music.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce65,18 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce49,76 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce50,34 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,61 kBAdobe PDFView/Open
ay8912.zipVŠKP - příloha7,73 MBZIPView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49195

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.