Title: Cyklické vlastnosti cirkulačních grafů
Other Titles: Cycling properties of circulant graphs
Authors: Rečková, Alena
Advisor: Holub Přemysl, Doc. RNDr. Ph.D.
Referee: Kabela Adam, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49203
Keywords: cirkulanty;rekurzivní cirkulanty;zobecněné rekurzivní cirkulanty;toeplitzovské grafy;pancyklicita;hamiltonovskost
Keywords in different language: circulant graphs;recursive circulant graphs;general recursive circulant graphs;toeplitz graphs;pancyclicity;hamiltonian properties
Abstract: Tato práce se věnuje cyklickým vlastnostem cirkulačních grafů. Především je zaměřena na pancyklicitu cirkulantů. Mějme dána kladná celá čísla 0 < a_1 < a_2 < ... < a_k <= n/2, kde n je přirozné číslo. Cirkulantem C_n(a_1, a_2,..., a_k) rozumíme graf G s množinou vrcholů V_G = {v_1, v_2,..., v_n} a s množinou hran E_G = {{v_i, v_{(i+a_j) (mod n)}}: 1 <= i <= n & 1 <= j <= k}. Graf G řádu n je pancyklický, pokud obsahuje kružnice všech délek (3, 4, ... , n). V první části jsou shrnuty dosud známé výsledky o hamiltonovských vlastnostech a pancyklicitě cirkulantů a toeplitzovských grafů, které jsou podobné cirkulantům. V šesté kapitole se vlastní výzkum zabývá pancyklicitou a existencí kružnic v cirkulantech se dvěma skoky a libovolným počtem vrcholů.
Abstract in different language: This work deals with cyclic properties of circulant graphs. It is mainly focused on pancyclicity of circulant graphs. Let 0 < a_1 < a_2 < ... <a_k <= n/2 be positive integers and n be natural number. The circulant graph C_n(a_1, a_2,.., a_k) is a graph G with the vertex set V_G = {v_1, v_2,..., v_n} and the edge set E_G = {{v_i, v_{(i+a_{j}) (mod n)}}: 1<= i <= n & 1 <= j <= k}. A graph G with n vertices is pancyclic if it contains cycles of all lengths (3, 4, ... , n). In the first part we summarize known results about hamiltonian properties and pancyclicity of circulants and toeplitz graph, that are similar to circulant graphs. In the sixth chapter we deal with the pancyclicity and the existence of cycles in circulant graphs with two jumps and arbitrary number of vertices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
document.pdfPlný text práce18,06 MBAdobe PDFView/Open
PV_Reckova.pdfPosudek vedoucího práce590,26 kBAdobe PDFView/Open
PO_Reckova.pdfPosudek oponenta práce956,97 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_Reckova.pdfPrůběh obhajoby práce215,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49203

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.