Title: Zvyšování odolnosti ocelí vůči opotřebení
Other Titles: Increase of the wear resistence of the steel
Authors: Bílek, Vojtěch
Advisor: Kučerová Ludmila, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Bublíková Dagmar, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49207
Keywords: odolnost proti opotřebení;tepelné zpracování;nitridování;kuličkování;mikrotvrdost;opotřebení
Keywords in different language: wear resistance;heat treatment;nitriding;shot peening;microhardness;wear
Abstract: Bakalářská práce se zabývá porovnáváním metod pro zvýšení odolnosti proti opotřebení u materiálu HO a MS1. Jedná se o tepelné zpracování, nitridování, kuličkování. Tyto metody jsou porovnávány z hlediska opotřebení a tvrdosti za cílem nalezení nejvhodnější metody pro zvýšení odolnosti proti opotřebení.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the comparison of methods for increasing wear resistance in HO and MS1 material. This is heat treatment, nitriding, shot peening. These methods are compared in terms of wear and hardness in order to find the most suitable method for increasing wear resistance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Vojtech Bilek.pdfPlný text práce14,76 MBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce49,78 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,99 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce31,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49207

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.