Title: Návrh nové distribuční sítě
Other Titles: Design of a new distribution network
Authors: Chvála, Daniel
Advisor: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Referee: Holý Jaroslav, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49209
Keywords: návrh distribuční sítě;rozpojovací pilíř;kabelový pilíř;dělící pilíř;elektroměrový pilíř;kabelové vedení;vývod;stavba;parcela;zařízení;energetická společnost;jištění
Keywords in different language: design of distribution network;disconnecting pillar;cable pillar;dividing pillar;pillar of electrical measurement;cable line;outlet;construction;plat;device;energetic company;protection
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh nového kabelového vedení nízkého napětí. V dokumentaci je popsáno nové připojení 35 objektů a rozbor norem ČSN a PNE, které je nutno dodržet. Nová síť je navržena tak, aby v budoucnu mohlo dojít k připojení nových energetických infrastruktur.
Abstract in different language: This bachelor work is focused on design of new low voltage line cable. The documentation describes new connecting of 35 objects and ČSN a PNE standards which we have to follow. New low voltage line is designed for the future connection of new energy infrastructure.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Navrh nove distribucni site.pdfPlný text práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce48,61 kBAdobe PDFView/Open
PosudekOponentaSTAG.pdfPosudek oponenta práce48,29 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce34,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49209

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.