Název: Autorskoprávní ochrana audiovizuálních děl
Další názvy: Copyright protection of audiovisual work
Autoři: Wünschová, Berenika
Vedoucí práce/školitel: Žikovská, Petra
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4921
Klíčová slova: copyright;audiovizuální dílo;licenční smlouva
Klíčová slova v dalším jazyce: copyright;audiovisual work;license agreement
Abstrakt: Moje diplomová práce pojednává o autorskoprávní ochraně audiovizuálních děl. Zabývá se problematikou kontinentálního a copyrightového systému autorského práva,speciální úpravou licenční smlouvy pro oblast audiovizuálních děl, dobou autorskoprávní ochrany audiovizálního díla, jakož i obecně problematikou smlouvy licenční.
Abstrakt v dalším jazyce: My thesis deals with the copyright protection of audiovisual works. It deals with issues of copyright and the continental system of copyright, special treatment licensing agreement for the area of audiovisual works, with the duration of copyright protection of audiovisual work, as well as general issues of licensing agreements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Autorskopravni ochrana audiovizualnich del.pdfPlný text práce605,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1036_000.pdfPosudek vedoucího práce42,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
SCAN1055_000.pdfPosudek oponenta práce132 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Wunschova.pdfPrůběh obhajoby práce309,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4921

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.