Název: Stanovy družstva
Další názvy: Articles of cooperative
Autoři: John, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Dvořák, Tomáš
Oponent: Holejšovský, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4924
Klíčová slova: družstvo;stanovy družstva;právní úprava
Klíčová slova v dalším jazyce: cooperative;articles of cooperative;legislation
Abstrakt: Práce se zabývá stanovami družstva a jejich úlohou, jakožto základního dokumentu družstva. V práci je pojednáno o současné platné právní úpravě. Zároveň je vzpomenuta i úprava historická, se kterou je na některých místech srovnáváno. Taktéž je provedeno srovnání se zahraniční právní úpravou, tam kde se to jeví jako vhodné.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is aimed to articles of cooperative and their role as the fundamental cooperative's document. In the work is tracted the actual legislation. Simultaneously is mentioned historical legislation, that is compared to the up to date legislation. Also is compared with foreign legislation, where it may be usefull.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Lukas John - Stanovy druzstva.pdfPlný text práce583,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
John-1.pdfPosudek vedoucího práce484,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
John-2.pdfPosudek oponenta práce780,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
John Lukas.pdfPrůběh obhajoby práce300,14 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4924

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.