Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorWolfová, Jitkacs
dc.contributor.authorHüblová, Gabrielacs
dc.contributor.refereeUngr, Miloslavcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:15Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:15Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-30cs
dc.identifier44529cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4932
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá soudní exekucí z hlediska zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti a prodejem nemovitosti. Úvod práce obecně pojednává o pojmech soudní exekuce, soudní exekutor a exekuční řízení. Pro samotný postih nemovitostí je důležitá orientace v zákonech zakotvujících zápisy listin vyhotovených soudním exekutorem do katastru nemovitostí o čemž pojednává další kapitola diplomové práce. Následující kapitoly detailně probírají postihování nemovitostí zřízením exekutorského zástavního práva a průběh prodeje nemovitosti v dražebním jednání. Závěr práce je věnován srovnání s právní úpravou Slovenské republiky a úvaze o tom, kam směřuje právní úprava soudních exekucí do budoucna.cs
dc.format87 s. (181 486 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsoudní exekucecs
dc.subjectexekutorské zástavní právocs
dc.subjectprodej nemovitostícs
dc.subjectkatastr nemovitostícs
dc.subjectexekutorcs
dc.titleSoudní exekuce zřízením zástavního práva na nemovitosti a prodejem nemovitostícs
dc.title.alternativeJudicial distrain establishment of the lien law on properties and the sale of propertiesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with judicial distrain from the point of view of the establishment of the lien law on properties. The introduction of the thesis generally concentrates on the key concepts of judicial distrain, judicial distrainor and the process of distraining. For the recource of properties a good orientation in the Register of Properties of the Czech Republic is essential, particularly from the point of view of records engrossed within judicial distrain. Thus, the next chapter of the diploma thesis deals with this topic. The follow-up chapter concentrate in detail on the recourse of properties by lien and the process of the sale of properties in a sale action. The last part of the thesis compares the legislation of the Slovak Republic and it also deals with the future direction of judicial distrain.en
dc.subject.translatedjudicial executionen
dc.subject.translatedexecutors lien lawen
dc.subject.translatedsale of propertiesen
dc.subject.translatedregister of propertiesen
dc.subject.translatedexecutoren
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Gabi_diplomka.pdfPlný text práce509,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hosmanova.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hosmanova.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hosmanova.pdfPrůběh obhajoby práce278,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.