Title: Albinismus v Tanzanii
Other Titles: Albinism in Tanzania
Authors: Vinšová, Anna-Marie
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Záhořík Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/49338
Keywords: aspekty sociální exkluze;stigma;kulturní konstrukce biologické abnormality;albinismus
Keywords in different language: social exclusion;stigma;cultural construction of biological abnormality;albinism
Abstract: Sociokulturní, environmentální a ekonomické faktory společně s biologickými podmínkami omezují život albínů a jejich rodin v Africe. Ve své práci se budu zajímat konkrétně o obraz albína v kontextu kulturních a sociálních praktik ve dvou afrických státech, v Tanzanii a Nigérii. Metodologicky se budu opírat o komparativní studii odborné literatury, provedených výzkumů, a práce neziskových organizací působících v těchto dvou státech.
Abstract in different language: Socio-cultural, environmental and economic factors, together with biological conditions, limit the lives of people with albinism in Africa. In my work, I will focus specifically on the image of albinism in the context of cultural and social practices in two African countries, Tanzania and Nigeria. Methodologically, I will focus on a comparative study of the literature, research, and the work of NGOs operating in these two countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vinsova pdf.pdfPlný text práce280,31 kBAdobe PDFView/Open
Vinsova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce891,04 kBAdobe PDFView/Open
Vinsova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Vinsova_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce322,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49338

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.