Název: Náklady řízení
Další názvy: The costs of civil proceedings
Autoři: Ungr, David
Vedoucí práce/školitel: Zahradníková, Radka
Oponent: Wipplingerová, Miloslava
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4934
Klíčová slova: občanské soudní řízení;náklady;soudní poplatky;osvobození od soudních poplatků;odměna za zastupování;hotové výdaje;placení nákladů řízení;hrazení nákladů řízení;separace nákladů řízení;rozhodování soudu o nákladech řízení
Klíčová slova v dalším jazyce: civil proceedings;costs;expenses of participants;legal fees;reward for advocate;paying of costs;reimbursing of costs;separation of particular costs;court decisions on costs
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá popisem jednotlivých druhů nákladů řízení a dále právy a povinnostmi účastníků řízení spojenými s povinnostmi platit a hradit náklady řízení a také problematikou rozhodování soudu o nákladech řízení. Obsahem práce je také krátký historický vývoj nákladů řízení, srovnání s německou právní úpravou a několik úvah "de lege ferenda".
Abstrakt v dalším jazyce: This work includes the types of costs, the proceeding rights and duties connected with paying and the following reimbursing of costs by the subjects of the civil proceeding and also the decision-making of the court about the costs of the civil proceedings. The paper also includes a short historical part, the comparison with the German law system and a short consideration about possible legislative changes.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Naklady rizeni - David Ungr.pdfPlný text práce747,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Ungr.pdfPosudek vedoucího práce572,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Ungr.pdfPosudek oponenta práce637,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Ungr.pdfPrůběh obhajoby práce284,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4934

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.