Název: Koncepce nové úpravy ochrany spotřebitele
Další názvy: New Concept of Consumer Protection
Autoři: Hubáčková, Michala
Vedoucí práce/školitel: Vrabec, Josef
Oponent: Plecitý, Vladimír
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4941
Klíčová slova: spotřebitel;ochrana spotřebitele;spotřebitelské právo;směrnice na ochranu spotřebitele
Klíčová slova v dalším jazyce: consumer;protection
Abstrakt: Práce se zabývá oblastí ochrany spotřebitele, obsahuje stručný vývoj této oblasti, zabývá se soukromoprávní hmotněprávní úpravou oblasti ochrany spotřebitele v České republice i Evropské unii a hodnotí její současný stav i z pohledu zatím ještě neúčinných právních předpisů.
Abstrakt v dalším jazyce: The main goal of this study is to show fundamental weakness in Consumer Protection Laws, primarily its general regulations with the importance on the field of private law.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
dip.pdf.cd.pdfPlný text práce844,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Hubackova.pdfPosudek vedoucího práce692,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Hubackova.pdfPosudek oponenta práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Hubackova.pdfPrůběh obhajoby práce285,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4941

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.