Název: Postavení soudního exekutora v ČR ve srovnání s jinými zeměmi v rámci EU
Další názvy: The position of a judical executor in the Czech republic compared with other countries of the European Union.
Autoři: Nováková, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Wolfová, Jitka
Oponent: Svoboda, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4949
Klíčová slova: soudní exekutora;exekutorský úřad;zastoupení exekutora;další činnost;odměna exekutora;odpovědnost exekutora;exekutorská samospráva
Klíčová slova v dalším jazyce: judicial executor;office of executor;substitute of the executor;other activities;remuneration of the executor;responsibility of the executor;self-government
Abstrakt: Tématem diplomová práce je postavení soudního exekutora v České republice ve srovnání s jinými zeměmi v rámci Evropské unie. Práce se zabývá hlavně postavením soudního exekutora v České republice a dále postavením soudního exekutora v Polsku a na Slovensku. Práce je rozdělena do dvou částí. O postavení českého exekutora pojednává práce v první až deváté kapitole. Desátá kapitola, která je rozdělena na dvě části, se zabývá rozdíly mezi českou a zahraniční úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis is position of a judicial executor in the Czech Republic compared with other countries of the European Union. The work deals mainly with the position of a judicial executor in the Czech Republic and further the position of a judicial executor in Poland and Slovak Republic. This thesis has two parts. The position of Czech executor is described from chapter one to chapter nine. The tenth chapter, which is divided into two parts, deals with the differences between Czech and foreign regulation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Marketa Novakova, pdf.pdfPlný text práce659,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Novakova.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta - Novakova.pdfPosudek oponenta práce466,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Novakova M..pdfPrůběh obhajoby práce304,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4949

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.