Název: Oddlužení jako způsob řešení úpadku dlužníka
Další názvy: Discharge as a way of solution to debtor's bankruptcy
Autoři: Klesa, Radek
Vedoucí práce/školitel: Blažek, Jan
Oponent: Sigmundová, Michaela
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4960
Klíčová slova: úpadek;platební neschopnost;insolvenční zákon;insolvenční řízení;oddlužení;dlužník;věřitel;insolvenční návrh;osvobození od zbytku pohledávek
Klíčová slova v dalším jazyce: bankruptcy;insolvency;insolvency act;insolvency proceedings;discharge of debts;debtor;creditor;insolvency proposal;exemption from rest of debts
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na institut oddlužení, který je jedním ze způsobu řešení úpadku dlužníka. Jedná se o sanační způsob řešení úpadku, neboť při splnění podmínek stanovených insolvenčním zákonem je dlužník osvobozen od placení pohledávek, přestože uhradil pouze jejich část. Cílem této práce je poskytnout analýzu institutu oddlužení a souvisejících zákonných podmínek.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis deals with the institute discharge of debts as one of the ways of dealing with bankruptcy. It is a preservation method of insolvency resolution because the debtor is exempted from the rest of his debts after he had fulfilled all conditions laid down by the Insolvency Act. The debtor is exempted although he had paid only part of his debts. The aim of this thesis was to give an analysis of the institute discharge of debts and its legal conditions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DIPLOMOVA PRACE- Radek Klesa.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klesa-1.pdfPosudek vedoucího práce864,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klesa-2.pdfPosudek oponenta práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Klesa Radek.pdfPrůběh obhajoby práce278,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4960

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.