Název: Směnka jako prostředek zajištění
Další názvy: Bill of Exchange as a means of ensuring
Autoři: Mleziva, Michal
Vedoucí práce/školitel: Krejsová, Zuzana
Oponent: Ficner, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4963
Klíčová slova: Směnka;zajištění.
Klíčová slova v dalším jazyce: The bill of exchange;security
Abstrakt: Tato diplomová práce pojednává o směnce jako prostředku zajištění. Práce je rozdělena do osmi kapitol, které jsou koncipovány na teoreticko - praktickém základě.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the bill as a means of hedging. The work is divided into eight chapters, which are designed to theoretical - practical basis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova_prace_Mleziva_Michal_(1).pdfPlný text práce591,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mleziva-1.pdfPosudek vedoucího práce796,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mleziva-2.pdfPosudek oponenta práce106,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Mleziva Michal.pdfPrůběh obhajoby práce279,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.