Title: ALTERNATIVE SOLUTION OF A MILLING HEAD HOUSING USING THE COMPUTER AIDED SYSTEMS
Other Titles: Alternativní řešení skříně frézovacího zařízení s využitím CAx
Authors: Lašová, Václava
Bernardin, Petr
Švagr, Marcel
Kubíček, Jiří
Citation: LAŠOVÁ, V. BERNARDIN, P. ŠVAGR, M. KUBÍČEK, J. ALTERNATIVE SOLUTION OF A MILLING HEAD HOUSING USING THE COMPUTER AIDED SYSTEMS. MM Science Journal, 2021, roč. 2021, č. March 2021, s. 4304-4309. ISSN: 1803-1269
Issue Date: 2021
Publisher: MM publishing
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85134250402
http://hdl.handle.net/11025/49762
ISSN: 1803-1269
Keywords: MKP, tuhostní analýza, ložiska, skříň, vřeteno, Guayanova redukce, Statická kondenzace, topologická optimalizace
Keywords in different language: Finite element model, stiffness analysis, bearing, housing,spindle, Guayan reduction, Static condensation, topology optimization
Abstract: Cílem této práce byl návrh alternativního řešení skříně frézovací hlavy s pomocí topologické optimalizace. Mechanické vlastnosti nového alternativního řešení skříně (konkrétně tuhost) vycházejí ze stávající frézovací hlavy IFVW10x vyráběné firmou ŠMT a.s. Tuhost stávající frézovací hlavy byla stanovena pomocí výpočtového softwaru KISSsys, stejně jako tuhost frézovací hlavy s alternativním řešením pouzdra. K získání částečné tuhosti skříně a ke stanovení jejího vlivu na tuhost celé sestavy byl použit speciální nástroj „Guayan reduction“ (software Siemens NX).
The aim of this work was design of alternative solution of milling head housing with help of topology optimization. Mechanical properties of new alternative housing solution (specifically astiffness) are based on the existing milling head IFVW10x manufactured by the ŠMT a.s. company. The stiffness of existing milling head was determined using KISSsys calculation software,as well as the stiffness of the milling head with the alternative housing solution. The special „Guayan reduction” tool (Siemens NX software) was used to obtain the partial stiffness of the housing and to determine its influence on the stiffness of the whole assembly.
Abstract in different language: The aim of this work was design of alternative solution of milling head housing with help of topology optimization. Mechanical properties of new alternative housing solution (specifically astiffness) are based on the existing milling head IFVW10x manufactured by the ŠMT a.s. company. The stiffness of existing milling head was determined using KISSsys calculation software,as well as the stiffness of the milling head with the alternative housing solution. The special „Guayan reduction” tool (Siemens NX software) was used to obtain the partial stiffness of the housing and to determine its influence on the stiffness of the whole assembly.
Rights: © MM Science Journal
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49762

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD