Název: Ochrana statků osobnostních v pracovněprávních vztazích
Další názvy: Protection of personage goods in labour-law relations
Autoři: Křikavová, Bohuslava
Vedoucí práce/školitel: Janák, Martin
Oponent: Hromada, Miroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4979
Klíčová slova: zaměstnanec;ochrana osobnosti;pracovní právo;zásada rovnosti;zákaz diskriminace;sujtekt pravního práva
Klíčová slova v dalším jazyce: labour law;employer;human personality;personaly protection law;subject of labour law
Abstrakt: Cílem této práce bylo zhodnotit právní úprahu ochrany statků osobnostích v pracovněprávních vztazích. V práci bylo pojednáno o ústvaním, občanskoprávním a pracovněprávním zakotvením právní úpravy. Dále bylo pojednáno o zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Abstrakt v dalším jazyce: Labour law is an independent branch of law falling under the civil law category. The basig purpose of labour is to regulate relations formed between the employer and the employee.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ochrana statku osobnostnich_DP.pdfPlný text práce376,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krikavova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krikavova-2.pdfPosudek oponenta práce880,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krikavova Bohuslava.pdfPrůběh obhajoby práce316,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4979

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.