Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKostadinovová, Ilonacs
dc.contributor.authorWalter, Petrcs
dc.contributor.refereeHromada, Miroslavcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:44:19Z
dc.date.available2011-03-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:44:19Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2012-03-30cs
dc.identifier48394cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/4984
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje poměrně specifické téma meze kolektivnícho vyjednávání v rámci kolektivních smluv vyššího stupně a postup při jejich uzavírání a rozšiřování. Cílem této práce je popsat problematiku kolektivních smluv vyššího stupně a proces jejich sjednávání. Kolektivní smlouvy vyššího stupně jsou sjednány na základě úspěšného kolektivního vyjednávání. V práci je věnován prostor vývoji kolektivního vyjednávání včetně srovnání současné a předchozí právní úpravy. Dále je v diplomové práci charakterizováno kolektivní vyjednávání včetně obecného popisu kolektivních smluv a subjektů vztahu. Práce se zabývá i problematikou rozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně a možným obsahem kolektivních smluv. V závěru je zmíněny některé aspekty kolektivního vyjednávání na evropské úrovni a je zde věnován prostor i úvahám dle lege ferenda.cs
dc.format69 s. (150 250 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectpracovní právocs
dc.subjectzákoník prácecs
dc.subjectkolektivní smlouvacs
dc.subjectkolektivní smlouvy vyššího stupněcs
dc.subjectkolektivní vyjednávánícs
dc.subjectsociální dialogcs
dc.subjectsubjektycs
dc.subjectodborová organizacecs
dc.subjectorganizace zaměstnavatelůcs
dc.subjecthistorický vývojcs
dc.subjectrozšiřování závaznosti kolektivních smluv vyššího stupněcs
dc.subjectEvropská rada zaměstnancůcs
dc.subjectzaměstnancics
dc.subjectzaměstnavatelcs
dc.subjectodvětvícs
dc.titleMeze kolektivního vyjednávání v rámci kolektivních smluv vyššího stupně a postup při jejich uzavírání a rozšiřovánícs
dc.title.alternativeThe limits of collective bargaining in the higher level of collective agreements and a procedure for theirs closing and expansionen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra soukromého práva a civilního procesucs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis describes relatively specific topic the limits of a collective bargaining in higher level collective agreements and the procedure theirs closing and expansion. The aim of this paper is to describe the problems of higher level collective agreements and the process of negotiation. Collective agreements are negotiated higher level on the basis of successful collective bargaining. In thesis space is devoted to the development of collective bargaining, including a comparison of current and previous legislation. Further, the thesis characterized by collective bargaining, including a general description of the collective contracts and entities. This work deals with the issue of extensions of higher level collective agreements and possible content of collective agreements. In the end it mentioned some aspects of collective bargaining at European level and there is a dedicated space considerations as lege ferenda.en
dc.subject.translatedlabour lawen
dc.subject.translatedlabour codeen
dc.subject.translatedcollective agreementen
dc.subject.translatedcollective agreements of higher degreeen
dc.subject.translatedcollective bargainingen
dc.subject.translatedsocial dialogueen
dc.subject.translatedorganizationsen
dc.subject.translatedtrade unionsen
dc.subject.translatedemployers' organizationsen
dc.subject.translatedhistorical developmenten
dc.subject.translatedextensions of higher level collective agreementsen
dc.subject.translatedEuropean works councilen
dc.subject.translatedemployeesen
dc.subject.translatedemployeren
dc.subject.translatedbranchen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Petr Walter 2012.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Walter-1.docPosudek vedoucího práce430 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Walter-2.pdfPosudek oponenta práce860,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Walter Petr.pdfPrůběh obhajoby práce299,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4984

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.