Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMautner Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorRubáš, Jan
dc.contributor.refereeMouček Roman, Doc. Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2022-8-30
dc.date.accessioned2022-11-10T14:43:46Z-
dc.date.available2021-10-4
dc.date.available2022-11-10T14:43:46Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-6-23
dc.identifier89779
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49932-
dc.description.abstractHlavním tématem této práce je prozkoumat cenově dostupné zařízení EEG SMT od firmy Olimex a najít vhodnou oblast využití. Po zvážení všech možných oblastí se práce dále orientuje na využití zařízení pro rozpoznávání SSVEP podnětů. Pro generování těchto podnětů bylo rozhodnuto použít desku Nucleo H743ZI2, která zajistila přesné blikání LED diod, které bli kaly stanovenou frekvencí. Pro klasifikaci signálu byl nejprve využit design vytvořený pomocí aplikace BrainBay, jež zvládla také číst a zapisovat zís kaný signál ze zařízení. Nakonec byl pro podrobnější analýzu využit program napsaný v Pythonu, jež dokázal analyzovat a klasifikovat naměřená data. Vý sledky ukázaly, že signál není příliš dokonalý, neboť přesnost klasifikátoru je příliš nízká.cs
dc.format68
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjecteegcs
dc.subjecteeg-smtcs
dc.subjectolimexcs
dc.subjectbcics
dc.subjectsoftwarecs
dc.subjecthardwarecs
dc.subjectnucleocs
dc.subjectmne-pythoncs
dc.subjectssvepcs
dc.subjectklasifikacecs
dc.subjectbrainbaycs
dc.titleNalezení vhodné aplikační oblasti pro modul EEG-SMT firmy Olimexcs
dc.title.alternativeFinding a suitable application area for the Olimex EEG-SMT moduleen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných věd
dc.thesis.degree-programInformatika a výpočetní technika
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe main topic of this thesis is explore affordable device EEG-SMT from Olimex and find suitable area of use. After considering all possible areas, the work further focuses on the use of recognition devices SSVEP stimuli. For generating visual stimuly it was used Nucleo H743ZI2 board, which ensured accurate flashing of LEDs that flashed at a specified frequency. Firstly, the BrainBay application design was to use for signal classification. These application was used to read and write a EEG signal to a file from the device. Finally, the python program was written for more detailed analyze and classify the measured data. The results showed that the signal is not very perfect, because the accuracy of the classifier is too low.en
dc.subject.translatedeegen
dc.subject.translatedeeg-smten
dc.subject.translatedolimexen
dc.subject.translatedbcien
dc.subject.translatedsoftwareen
dc.subject.translatedhardwareen
dc.subject.translatednucleoen
dc.subject.translatedmne-pythonen
dc.subject.translatedssvepen
dc.subject.translatedclassificationen
dc.subject.translatedbrainbayen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A21B0261P.pdfPlný text práce11,76 MBAdobe PDFView/Open
A21B0261P_hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce160,79 kBAdobe PDFView/Open
A21B0261P_posudek.pdfPosudek oponenta práce429,59 kBAdobe PDFView/Open
A21B0261P_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce30,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.