Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPankowská Anna, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorCaisová, Jana
dc.contributor.refereeFriedl Lukáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-11-10T14:44:00Z-
dc.date.available2021-6-28
dc.date.available2022-11-10T14:44:00Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-7-27
dc.identifier88220
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49951-
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá výskytem násilí v běžné pražské populaci v kontextu válečných událostí od 9. do 18. století. Na základě přímé evidence z lidských kosterních pozůstatků je možné analyzovat diachronní trendy ve výskytu interpersonálního násilí v období od raného středověku do období raného novověku. Středověk se všeobecně považuje za velice násilné období, proto se tato práce zaměřuje i na vybrané válečné události, které se konaly v Praze a jejím okolím. Součástí výzkumu bylo devět pohřebišť, která se nacházejí na území dnešní Prahy. Na vybrané jedince z těchto devíti lokalit byla aplikována metoda dle Krakowky (2017), díky které lze odhalit zranění na kostře způsobené interpersonálním násilím. Z výzkumu vyplynulo, že i běžní obyvatelé Prahy nesou známky interpersonálního násilí. Zároveň výsledky výzkumu naznačují, že násilí v průběhu času nemá tendence klesat či vzrůstat, ale že má tendence fluktuovat.cs
dc.format99 s. (135 991)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectantropologiecs
dc.subjectarcheologiecs
dc.subjectbioantropologiecs
dc.subjecttraumacs
dc.subjectzraněnícs
dc.subjectprahacs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectteorie o evoluci násilícs
dc.subjectlebkycs
dc.subjectpohřebištěcs
dc.titleDiachronní trendy násilí v historické Praze z bioarcheologické perspektivycs
dc.title.alternativeDiachronic trends of violence in historical Prague from bioarcheological perspectivesen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programAntropologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the occurrence of violence in the general population of Prague in the context of war events from the 9th to the 18th century. On the basis of direct evidence from human skeletal remains, it is possible to analyze diachronic trends in the occurrence of interpersonal violence in the period from the early Middle Ages to the early modern period. The Middle Ages are generally considered to be a very violent period, which is why this event is also held at selected wartime events that took place in and around Prague. The research included nine cemeteries located in the territory of present-day Prague. The method according to Krakowka (2017) was applied to a selected individual from these nine locations, thanks to which it is possible to detect bone injuries caused by interpersonal violence. The research showed that even ordinary residents of Prague bear the signs of interpersonal violence. At the same time, research results indicate that violence does not tend to decrease or increase over time, but that it tends to fluctuate.en
dc.subject.translatedanthropologyen
dc.subject.translatedarcheologyen
dc.subject.translatedbioanthropologyen
dc.subject.translatedtraumaen
dc.subject.translatedinjuryen
dc.subject.translatedpragueen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedevolution of violenceen
dc.subject.translatedskullen
dc.subject.translatedcemetryen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA_PRACE_JANA_CAISOVA.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Caisova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce982,07 kBAdobe PDFView/Open
Caisova - posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Caisova.pdfPrůběh obhajoby práce274,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49951

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.