Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorToušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHošková, Jolana Anna
dc.contributor.refereeŠmejda Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2022-9-6
dc.date.accessioned2022-11-10T14:44:00Z-
dc.date.available2021-6-28
dc.date.available2022-11-10T14:44:00Z-
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-7-25
dc.identifier88234
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/49952-
dc.description.abstractTato diplomová práce je zaměřena na způsob, jakým dospívající dívky interpretují sexuální násilí ve veřejném prostoru, přičemž využívá koncepty a teorie sexuální objektifikace, sebeobjektifikace, symbolického násilí a kultury znásilnění. Pojednává o faktorech, které ovlivňují jejich strach ze sexuálního násilí a znásilnění ve veřejném prostoru, o tom, jak se tento strach reprodukuje v jejich sociálních skupinách a jak ovlivňuje sociální konstrukci krásy, kterou konzumují, a jejich přemýšlení o vlastním těle. Zvažuje také jejich strategie poté, co se staly obětí sexuálního násilí nebo znásilnění, a dokonce mechanismy, které mají, i když se nikdy obětí takových trestných činů nestaly.cs
dc.format73 s. (125 644)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectobjektifikacecs
dc.subjectznásilněnícs
dc.subjectsebeobjektifikacecs
dc.subjectsexuální násilícs
dc.subjectkultura znásilněnícs
dc.subjectsymbolické násilícs
dc.subjectnáctileté dívkycs
dc.titleSociální konstrukce a sexualizace těla náctiletých dívek ve veřejném prostorucs
dc.title.alternativeSocial construction and sexualization of teenage girls bodies in public spaceen
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameMgr.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická
dc.thesis.degree-programAntropologie
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis Master thesis is focused on the way teenage girls interpret sexual violence in public space, while it uses the concepts and theories of sexual objectification, self-objectification, symbolic violence and rape culture. It discusses the factors that affects their fear of sexual violence and rape in public space, how this fear is reproduced in their social groups and how it affects the social construction of beauty they consume, and their thinking about their own bodies. It also considers their coping mechanisms after they have been a victim of sexual violence or rape, and even the mechanisms they have even though they have never been a victim of such crimes.en
dc.subject.translatedobjectificationen
dc.subject.translatedrapeen
dc.subject.translatedself-objectificationen
dc.subject.translatedsexual violenceen
dc.subject.translatedrape cultureen
dc.subject.translatedsymbolic violenceen
dc.subject.translatedteenage girlsen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hoskova.pdfPlný text práce479,73 kBAdobe PDFView/Open
Hoskova - posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce863,73 kBAdobe PDFView/Open
Hoskova-posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Hoskova.pdfPrůběh obhajoby práce294,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/49952

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.