Název: Význam kolektivních smluv v pracovněprávních vztazích, obsah, uzavírání
Další názvy: The importance of collective bargaining in labor relations, content, conclusion
Autoři: Maoedová, Natálie
Vedoucí práce/školitel: Dittrich, Michal
Oponent: Janák, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4999
Klíčová slova: kolektivní smlouva;kolektivní vyjednávání;odborová organizace;zaměstnavatel;kolektivní spory;uložení kolektivních smluv;rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně
Klíčová slova v dalším jazyce: collective agreement;collective bargaining;trade union;employer;collective disputes;imposition of collective agreements;extending binding effect of higher level collective agreements
Abstrakt: Diplomová práce na téma Význam kolektivních smluv v pracovněprávních vztazích, obsah, uzavírání pojednává o specifické formě sociálního dialogu- kolektivním vyjednávání, které je v právní úpravě zuženo na uzavírání kolektivních smluv. Práce se zabývá procesem uzavírání těchto smluv, jejich obsahem, jakož i subjekty těchto smluv. Protože kolektivní vyjednávání není vždy bezproblémovou komunikací sociálních partnerů, přibližuje tato práce i kolektivní spory a jejich řešení
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis on the importance of collective bargaining in labor relations, content, closing deals with the specific form of social dialogue, collective bargaining, which is in the legislation narrowed to conclude collective agreements. The work deals with the process of concluding such contracts, their content, as well as the bodies of those contracts. Because collective bargaining is not always seamless communications of the social partners, closer to the work and collective disputes and their resolution.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KCP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace, N.Maoedova.pdfPlný text práce546,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maoedova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,51 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maoedova-2.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Maoedova Natalie.pdfPrůběh obhajoby práce316,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4999

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.