Title: Téma závislosti v autobiograficky laděných prózách
Other Titles: The topic of addiction in autobiographic prose
Authors: Fiřtová, Pavlína
Advisor: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Referee: Pokorová Markéta, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50068
Keywords: literatura pro mládež;drogy;heroin;alkoholismus;protialkoholní léčebny;prostituce
Keywords in different language: youth literature;drugs;heroin;alcoholism;alcoholism sanatoriums;prostitution
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o autobiografických dílech zabývajících se závislostmi v literatuře. Práce je rozdělena do několika částí. Rozebíranými knihami jsou My děti ze stanice Zoo, Na vlastní kůži, Úsměvy smutných mužů a Zápisník alkoholičky. Hlavním cílem práce je seznámení se světem drog, rozbor děl a jejich následná komparace.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with autobiographical literary works about addictions. The thesis is divided into several parts. The discussed and analyzed books are My děti ze stanice Zoo, Na vlastní kůži, Úsměvy smutných mužů and Zápisník alkoholičky. The main goal of this thesis is introducing the world of drugs, analysis of the literary works and their subsequent comparison.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Firtova Pavlina- bakalarska prace.pdfPlný text práce567,85 kBAdobe PDFView/Open
firtova_pokorova.pdfPosudek oponenta práce469,93 kBAdobe PDFView/Open
firtova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce307,62 kBAdobe PDFView/Open
firtova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce71,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50068

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.