Název: Proudění krve v rozvětveném cévním řečišti
Další názvy: Blood flow in the branched vascular system
Autoři: Vošahlíková, Kristina
Vedoucí práce/školitel: Lukeš, Vladimír
Oponent: Vimmr, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5008
Klíčová slova: krev;cévy;HyperMesh;FLUENT
Klíčová slova v dalším jazyce: blood;vessels;HyperMesh;FLUENT
Abstrakt: Cílem této práce je vytvoření 3D modelu větvící se trubice reprezentující část cévního řečiště a následný výpočet rychlosti proudění krve na výstupech a tlaku na vstupu. Tento model je porovnáván se zjednodušeným 1D modelem proudění používaným na Katedře mechaniky pro modelování jater. Za pomoci programu Altair HyperMesh byly vytvořeny geometrie trubice spolu s konečně prvkovými sítěmi a v programu ANSYS Fluent byl proveden výpočet hledaných hodnot. Model je zaměřen na modelování cévní soustavy, proto je v práci zmíněna oběhová soustava spolu s krví a cévami.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this study is to create a 3D model of branching tube representing part of the vascular system and the calculation of blood flow velocity on the outputs and pressure on the input. This model is compared with a simplified 1D model of flow used by the Department of mechanics for modeling liver. Using Altair HyperMesh program were created the tube geometries with finite elemental mesh and the calculation was performed by ANSYS Fluent. The model is focused on modeling the vascular system, therefore the circulatory system and blood with vessels are mentioned in this study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vosahlikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vosahlikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce947,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vosahlikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce255,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5008

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.