Title: Proudění krve v rozvětveném cévním řečišti
Other Titles: Blood flow in the branched vascular system
Authors: Vošahlíková, Kristina
Advisor: Lukeš, Vladimír
Referee: Vimmr, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5008
Keywords: krev;cévy;HyperMesh;FLUENT
Keywords in different language: blood;vessels;HyperMesh;FLUENT
Abstract: Cílem této práce je vytvoření 3D modelu větvící se trubice reprezentující část cévního řečiště a následný výpočet rychlosti proudění krve na výstupech a tlaku na vstupu. Tento model je porovnáván se zjednodušeným 1D modelem proudění používaným na Katedře mechaniky pro modelování jater. Za pomoci programu Altair HyperMesh byly vytvořeny geometrie trubice spolu s konečně prvkovými sítěmi a v programu ANSYS Fluent byl proveden výpočet hledaných hodnot. Model je zaměřen na modelování cévní soustavy, proto je v práci zmíněna oběhová soustava spolu s krví a cévami.
Abstract in different language: The objective of this study is to create a 3D model of branching tube representing part of the vascular system and the calculation of blood flow velocity on the outputs and pressure on the input. This model is compared with a simplified 1D model of flow used by the Department of mechanics for modeling liver. Using Altair HyperMesh program were created the tube geometries with finite elemental mesh and the calculation was performed by ANSYS Fluent. The model is focused on modeling the vascular system, therefore the circulatory system and blood with vessels are mentioned in this study.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
Vosahlikova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce375,05 kBAdobe PDFView/Open
Vosahlikova_oponent.pdfPosudek oponenta práce947,46 kBAdobe PDFView/Open
Vosahlikova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce255,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5008

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.