Title: Efektivita plyometrického tréninku v přípravném období basketbalového týmu U17
Other Titles: The effectiveness of plyometric training in preparatory period of the basketball team U17
Authors: Král, Jan
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50087
Keywords: basketbal;přípravné období;kondiční trénink;plyometrický trénink;efektivita
Keywords in different language: basketball;preparation period;stamina training;plyometric training;efficiency
Abstract: Tato bakalářská práce analyzuje a porovnává efektivitu navrženého plyometrického tréninkového programu v přípravném období basketbalového týmu kategorie U17. V teoretické části popisuje motoricko-funkční charakteristiku basketbalu a roční tréninkový cyklus. Také se věnuje charakteristice kondiční přípravy a jednotlivých motorických schopností, detailněji silovým schopnostem a metodám jejich rozvoje, především metodě plyometrické. V praktické části se se zaměřuje na komparaci výsledků experimentální šetření.
Abstract in different language: This bachelor thesis analyzes and compares the effectiveness of the proposed plyometric training program in the preparatory period of the U17 category basketball team. The theoretical part describes the motor-functional characteristics of basketball and the annual training cycle. It also deals with the characteristics of fitness training and individual motor skills, in more detail strength skills and methods of their development, especially the plyometric method. The practical part focuses on the comparison of experimental results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Jan Kral.pdfPlný text práce11,41 MBAdobe PDFView/Open
posudek-OP-Kral-Jan-bp.docPosudek oponenta práce104 kBMicrosoft WordView/Open
Kral J..pdfPrůběh obhajoby práce65,98 kBAdobe PDFView/Open
Kral J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce155,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.