Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorVokrojová, Renátacs
dc.contributor.authorNěmečková, Petracs
dc.contributor.refereeFencl, Vladimírcs
dc.date.accepted2012-05-30cs
dc.date.accessioned2013-06-19T06:45:00Z
dc.date.available2010-06-10cs
dc.date.available2013-06-19T06:45:00Z
dc.date.issued2012cs
dc.date.submitted2011-06-24cs
dc.identifier36973cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/5011
dc.description.abstractTato práce by měla sloţit jako průvodce britským parlamentním systémem, která shrnuje a poukazuje, vysvětluje a analyzuje systém parlamentní vlády a slouţí jako podklad pro hlubší zkoumání této problematiky. Je rozčleněna do 12 hlavních kapitol, které jsou dále systematicky řazeny do oddílů a pododdílů. První část se věnuje historickému exkurzu, vymezení pojmů, podstatou britského parlamentarismu, jeho fungováním a provázaností moci zákonodárné a výkonné. Svým obsahem dává moţnost pochopit strukturu a princip fungování britského systému. Druhá část nám definuje postavení opozice, politických stran a poukazuje na okamţiky, který měly na vývoj toho systému vliv. Mezi ně patří i parlamentní volby v roce 2010, které po více neţ 36 letech změnily ve Velké Británii systém vlády.cs
dc.format120 s. (201 799)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectparlamentarismuscs
dc.subjectvýkonná moccs
dc.subjectzákonodárná moccs
dc.subjectpanovníkcs
dc.subjectanglický parlamentcs
dc.subjectskotský parlamentcs
dc.subjectParlament Spojeného královstvícs
dc.subjectpremiércs
dc.subjectPoslanecká sněmovnacs
dc.subjectSněmovna lordůcs
dc.subjectkoaliční a menšinové vlády ve Velké Britániics
dc.subjectkabinetcs
dc.subjectministerský předsedacs
dc.subjectLabouristická stranacs
dc.subjectKonzervativní stranacs
dc.subjectústavacs
dc.subjectVelká Britániecs
dc.titleParlamentarismus ve Velké Britániics
dc.title.alternativeParliamentarism in the UKen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra ústavního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThe main aim of this diploma thesis is to investigate by analysis the development of British parliamentarism, the circumstances and the influences that this form of government (throughout the individual periods of time) intensified and enfeebled ? which resulted in so-called Hung Parliament. In this thesis I have defined the essential characteristics and the principle of the British parliamentary system, the cohesion of the legislative and executive power, and its functioning. The first part deals with historical excursion and definition of terms. Its content gives the reader an opportunity to understand the structure and operating principles of the British system. The second part defines for us the position of opposition and political parties. It also points to the moments which had an influence on the development of this system. Among them belongs the parliamentary election in 2010 that after more than 36 years changed the system of government.en
dc.subject.translatedparliamentarismen
dc.subject.translatedexecutive poweren
dc.subject.translatedlegislative poweren
dc.subject.translatedparliamentarismen
dc.subject.translatedsovereignen
dc.subject.translatedenglish parliamenten
dc.subject.translatedscotish parliamenten
dc.subject.translatedUnited Kingdom parliamenten
dc.subject.translatedprime ministeren
dc.subject.translatedHouse of commonsen
dc.subject.translatedHouse of lordsen
dc.subject.translatedcoalition and minority governments in Great Britainen
dc.subject.translatedcabineten
dc.subject.translatedprime ministeren
dc.subject.translatedLabour partyen
dc.subject.translatedLiberal democratic partyen
dc.subject.translatedGreat Britainen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP - Parlamentarismus ve Velke Britanii Petra Nemeckova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova VO.pdfPosudek vedoucího práce401,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova FE.pdfPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nemeckova.pdfPrůběh obhajoby práce570,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5011

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.